20220615_082232
286640677_390408289794510_833264983228709058_n
287803643_2223109191174111_8036512445073097806_n
previous arrow
next arrow
# สร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมอย่างยั่งยืน #

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

แชร์เลย!

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) จัดให้มีการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ เป็นการยกย่องและให้ความสำคัญแด่ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้ขอขมาที่เคยล่วงเกินด้วยวาจา หรือกระทำผิดต่อครูอาจารย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทำให้ครูและศิษย์เกิดความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดแน่นแฟ้น และเป็นการรักษาธรรมเนียมอันดีงามของไทยอีกด้วย

ชมรูปกิจกรรม คลิ๊ก

ใส่ความเห็น