กิจกรรมวันสุนทรภู่

แชร์เลย!

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น กิจกรรมเริ่มโดย ผอ.เสกสรรค์ สนผา ได้จุดธูปเทียนไหว้พระ สักการะท่านสุนทรภู่ และกล่าวเปิดพิธี

      กิจกรรมต่อมา ได้มอบรางวัลประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประกวดระบายสีภาพ ระดับชั้นอนุบาล – ป.3, ประกวดวาดภาพระบายสีผลงานของท่านสุนทรภู่, ระดับชั้น ป.4 – ม.3, คัดลายมือ ระดับชั้นป.1 -ม.3, บทร้อยกรองท่านสุนทรภู่ ระดับชั้นป.1 -ม.3

ชมรูปกิจกรรม คลิ๊ก

Leave a Comment