OPEN HOUSE เปิดบ้านฟ้าขาว นิทรรศการวิชาการ 2566

แชร์เลย!

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ได้จัดนิทรรศแสดงผลงานทางวิชาการ 2566 ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 โดยในงานพบกับการแสดงผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มปฐมวัย, การออกร้านของวิทยาลัยระดับอาชีวศึกษา, การออกร้านขายผลิตภัณฑ์ฝีมือนักเรียน ร้านอาหาร เครื่องดื่ม, กิจกรรมของนักเรียน ได้แก่ แข่งขันตอบปัญหา แข่งขันรูบิค ร้องเพลง วาดภาพ ฯลฯ

ชมภาพกิจกรรม คลิก

Leave a Comment