พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 2566

แชร์เลย!

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) ได้จัดพิธีการเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด

ชมภาพกิจกรรม คลิก

Leave a Comment