ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 /2565

แชร์เลย!

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองขึ้น จุดประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูประจำชั้น รับทราบข้อมูลพฤติกรรมด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียนและความประพฤติ รับทราบกฎระเบียบของโรงเรียน แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน สร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน ระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน และระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรม คลิก

Leave a Comment