กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

แชร์เลย!

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ค. 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้ขอขมาที่เคยล่วงเกินด้วยวาจาหรือกระทำผิดต่อครูอาจารย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทำให้ครูและศิษย์เกิดความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดแน่นแฟ้น เป็นการยกย่องและให้ความสำคัญกับวิทยาการความรู้ ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างลูกศิษย์ซึ่งได้ร่วมกันทำสิ่งดี ๆ เพื่อครู และเป็นการรักษาธรรมเนียมอันดีงามของไทย

ชมภาพกิจกรรมวันไหว้ครู คลิก

Leave a Comment