กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2565

แชร์เลย!

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) ได้จัดกิจกรรม   วันแห่งความสำเร็จขึ้น เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียน และมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนเพื่อที่จะไปศึกษาต่อไป     

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก

Leave a Comment