กิจกรรมวันภาษาไทย

แชร์เลย!

กิจกรรมวันภาษาไทย จัดขึ้นแต่เดิมจากวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เป็นวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป กิจกรรมมีการแต่งกายด้วยชุดไทย ชมการประกวดภาพระบายสี ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 และระดับชั้น ป.1 – 3 การประกวดเรียงความวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับชั้น ป.4 – 6 และระดับชั้น ม.1 – 3 การประกวดแต่งคำขวัญ ระดับชั้น ป.4 – 6 และระดับชั้น ม.1 – 3

ชมบรรยากาศภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

Leave a Comment