กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ 2566

แชร์เลย!

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) ได้จัดกิจกรรม   ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีงาม รับสิ่งดี ๆ เข้ามาสู่ชีวิต ด้วยการทำบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ทำให้เกิดความสวัสดิมงคลในการดำรงชีวิตต่อตัวเองและครอบครัวตลอดปี พุทธศักราช 2566

ชมภาพกิจกรรม คลิก

Leave a Comment