FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Pin It

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

1878034
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
334
2814
6491
1559758
38005
32434
1878034

Your IP: 18.208.202.194
Server Time: 2020-09-29 03:06:44
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูสุวรรณา เดชยะฤทธิ์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูสุวรรณา เดชยะฤทธิ์ 1 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา #73

  • doungma
  • รูปประจำตัวของ doungma
  • ออฟไลน์
  • Junior Boarder
  • จำนวนโพสต์: 25
  • พลังน้ำใจ: 0
บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑
ผู้ศึกษา นางสาวสุวรรณา เดชยะฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่ศึกษา 2561

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 3 – 4 ขวบ ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้อง จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 14 แผน 2) แบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ ก่อนทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.13 คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง และหลังทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.25 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนทดลองและหลังทดลอง มีคะแนน 1.15 คะแนน และ 1.06 คะแนน ตามลำดับ
2. หลังการทดลองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ด้วยการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก โดยรวมสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้
  • หน้าที่:
  • 1
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.177 วินาที